<>

Üdvözöljük a királyi palotában

Bővebben

Élmény a csoport minden tagjának

Bővebben

Program az egész családnak

Bővebben

A tökéletes helyszín

Bővebben

Mátyás-kor kőtár, címeres erkély

Categories: Kiállítások

A palota utcai homlokzata előtt helyezkedett el a lovagi tornákhoz használt pálya. Erre a pályára nézett az a hatalmas címerekkel díszített zárterkély, amely a királyi pár díszpáholyául is szolgált a tornák alkalmával. A rajta lévő címerek alapján az erkély építését valószínűleg még 1478 előtt befejezték, de 1481-ig már biztosan elkészült a mű.
Az erkély a palota legdíszesebb későgótikus épületrésze volt. Kétárkádos, kifelé nyitott alépítményét hálóboltozat fedte. Emeleti tere szintén kettős árkáddal nyílott a mögötte lévő fogadóteremből. Ezen a szinten a fehérre meszelt, címerpajzsokkal díszített hálóboltozatot két karcsú oszlop támasztotta. A homlokzat közepén kis fiókerkély helyezkedett el, ami felett a királyi pár címerei és szobrai emelkedtek. A fiókerkély két oldalán, hatalmas, hármas ablakok nyíltak, mellettük pedig baldachinos szoborfülkékben címertartó angyalok és vademberek reliefjei álltak. Az erkély egész emeleti homlokzatát gazdagon tagolt kőrács, valamint a király és az udvar legjelentősebb családjainak színesre festett címerei díszítették. A kiállításon a földszint boltozata, az emelet mérműves mellvédje és főpárkánya, valamint szoborbaldachinjai és egy ablakkeretének részlete látható. A tárlóban a címeres és figurális faragványok töredékei vannak kiállítva.

«

»